Peling gjennom Glasopor

Peling gjennom Glasopor gir reduksjon i byggetiden

Byggingen av Namdalseid skole er et godt eksempel på at en ny og innovativ metode med bruk av Glasopor i grunnarbeidet førte til at man kunne redusere byggetiden med hele 3 uker.

Den planlagte fremgangsmåten – og den tradisjonelle metoden – var først å fjerne vegetasjonslaget der skolen skal ligge, og så legge ut et lag med pukk slik at den tunge peleriggen har et stabilt underlag å arbeide på.

Utregninger av bæreevnen til Glasopor konkluderte med at den ville tåle peleriggen.

Ved å bruke Glasopor slapp man å først legge ut en tung masse, som i etterkant måtte fjernes med en lett fylling, i dette tilfellet Glasopor. Dermed sparte man hele tre uker på å pele gjennom Glasopor-fundamentet.

Les mer om prosjektet og fremgangsmåten i disse sakene:

Et skolebygg for fremtiden

Silk var den tidsbesparende metoden

Det er flere materialvalg som gjør at Namdalseids nye skole blir et moderne miljøbygg på alle måter. Ny pelemetode med Glasopor reduserte også byggetiden.