Utvendig isolering av grunnmur og fundamenter

Dagens isolasjonsmetoder med innvendig isolering av grunnmur fordrer festetekniske løsninger og diffusjonssperre, noe som er kostbart. Det gir også fare for kondens, og dermed sopp og råtedannelse på innvendige vegger.

Utvendig isolering med pusset isolasjonsplate over terreng og drenerende fylling med Glasopor skumglass er en sikker løsning.

Løsningen gir meget god isolasjon og den drenerer vann samtidig som den er kostnadseffektiv og gir et bedre inneklima når muren virker som et varmemagasin.

Isolering med Glasopor rundt fundamenter, i stikkrenner og kulverter beskytter effektivt mot frostangrep.