Vei

Glasopor gir en rekke fordeler sammenlignet med tradisjonelle materialer ved bygging av vei.

Glasopor gir en rekke fordeler sammenlignet med tradisjonelle materialer ved bygging av vei. Glasopor er også meget godt egnet til frostsikring av vei.

Veibygging på utfordrende grunnforhold

Store deler av veinettet i Norge er bygget på steder med sensitive grunnforhold som består av kvikkleire og myr. Her kan man bruke lette materialer for å unngå setningsskader og, i verste fall, ras.

– Kvikkleire er et veldig sensitivt materiale, og hvis man overbelaster eller forstyrrer dette materialet risikerer man både setningsskader og katastrofale ras, sier (tidligere) teknisk sjef i Glasopor, Thomas Bjørhusdal.

Glasopor gir en rekke fordeler sammenlignet med tradisjonelle materialer ved bygging av vei. Glasopor er også meget godt egnet til frostsikring av vei.

Glasopors fordeler i veiprosjekter

Glasopor er det letteste granulære byggematerialet på markedet, og den lave egenvekten gjør at det er veldig godt egnet til bruk i veibygging. I tillegg til å minimere risikoen for setningsskader bidrar den lave vekten til god totaløkonomi i prosjektene.

– Mengden masse man må transportere bort for å kompensere for vekten blir mye lavere enn med konkurrerende materialer. Dermed får man både bedre totaløkonomi og lavere klimapåvirkning, forklarer Bjørhusdal.

Glasopor gir en rekke fordeler sammenlignet med tradisjonelle materialer ved bygging av vei. Glasopor er også meget godt egnet til frostsikring av vei.

Frostsikring av vei

Glasopor inneholder 80% innkapslet luft, og derfor er produktet også meget godt egnet til frostsikring av vei. De isolerende egenskapene sørger for at temperaturen i de telesensitive lagene i konstruksjonen ikke når frysepunktet – og dermed unngår man også problemer med telehiv.

I tillegg til produktets tekniske egenskaper, gjør den lave egenvekten Glasopor til et materiale det er enkelt å jobbe med.

– Når Glasopor er lagt, ligger den stabilt og er mulig å gå i. Komprimering utføres enkelt med beltegående utstyr eller platevibrator, sier han.

Vurderer du Glasopor til ditt veiprosjekt?