Riktig håndtering av Glasopor skumglass

Leggeanvisning og komprimering for lettfylling og frostisolasjon

 • Rørgater, VA- eller EL-rør bør legges på grunn under Glasopor skumglass. Rør omfylles med subbus. Rør med ø >110 mm kan omfylles med Glasopor.
 • Glasopor skumglass i lettfylling legges ut i 1,25 m høyde før komprimering. Inntil konstruksjoner er anbefalt lagtykkelse maks 0,7 m høyde før komprimering. Komprimeringsgrad ca. 15 % gir ferdig lagtykkelse på 0,6 m. I grøfter anbefales maksimal tykkelse 0,35 m før komprimering og komprimeres ca. 15 % ned til 0,3 m.
 • Metoder for komprimering av Glasopor lettfylling:
  • To overfarter med beltegående utstyr med marktrykk < 50 kPa.
  • To overfarter med vibroplate med tyngde < 100 kg.
  • Komprimering med lett vals. Her er det viktig at vibrering ikke benyttes da det kan føre til unødvendig nedknusing av materialet.
 • Komprimeringsfaktor: 1,15 – 1,2
 • Lettfylling med Glasopor skumglass finavrettes med subbus.
 • Ved betongstøp over Glasopor lettfylling skal det alltid legges plastfolie mellom Glasopor og betong. Ved utvendige grunnarbeider bør lettfyllingen beskyttes med fiberduk for å separere massene.
 • Skal lettfylling av Glasopor benyttes som underlag til kjørearealer anbefales det å kontakte produsent eller dimensjonerende ingeniør for å beregne overbygning.