Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Samler inn Glasopor etter flommen

17 . 10 . 2018

Flommen har tatt med seg over 20 000 kubikkmeter Glasopor fra fabrikkanlegget i Bismo – kommunene Skjåk, Lom og Vågå er mest berørt.