Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

– Et skolebygg for framtiden

9 . 04 . 2019

Namdalseids nye praktskole blir et moderne miljøbygg på alle måter. Glasopor i grunnarbeidet reduserte byggetiden med tre uker.