Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Langsiktig arbeid bak bruk av koronamillioner

2 . 12 . 2020

Et bruksområde som har vist seg å være viktig for Glasopor i år, er veivedlikehold med setningsreduserende tiltak, ofte kalt kantforsterkning. Der bruker man blant annet Glasopor skumglass og geonett.