Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Glasopor får trønderne på banen

22 av dagens plattformer langs Trønderbanen må moderniseres i forbindelse med innfasingen av nye FLIRT togsett som ventes inn våren 2021. Mange stasjoner vil få midlertidige endringer fram til større tiltak kan gjennomføres, men fire stasjoner får i disse dager levert Glasopor og utført arbeid som vil føre til permanente endringer.

Nye togsett gir et kraftig løft for grønn transport i Trøndelag

Til våren kommer det 14 nye FLIRT-tog på Trønderbanen. De nye togene, på 112 meter, er over dobbelt så lange som de gamle dieseltogene som går på strekket i dag. De har dobbel passasjerkapasitet med cirka 100 sitteplasser mer, har høy komfort og gir bedre regularitet og driftsstabilitet. Nytt togmateriell er av typen FLIRT Type 76 bimodale. FLIRT står for «Fast Light Innovative Regional Train». Bimodalt togsett betyr at man vil kunne veksle mellom dieseldrift og elektrisk drift. Et togsett består av tre deler, der en batteripakke utgjør den midterste delen. Togsettene går like godt på strøm fra kontaktledning som på strøm det selv produserer underveis. Togsettene og delelektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen utgjør derfor brorparten av investeringene for et kraftig løft for grønn transport i Trøndelag.

FLIRT-TOGSETT
Skisse av de nye FLIRT-togene som skal trafikkere Trønderbanen. Merk at fargene på toget vil bli annerledes. (Foto: Jernbanedirektoratet)

Permanente plattformtiltak med Glasopor

I og med at de nye togsettene er betydelig lengre enn de gamle togene, medfører dette at plattformer må oppgraderes. Det må også blant annet opprettes parkering for nye tog på Støren og i Steinkjer, og det må lages nytt jernbaneverksted for nye FLIRT-tog på Støren.

Bane NOR har delt arbeidet inn i to faser. I perioden 2019-2021 skal det gjennomføres nødvendige tiltak på plattformer der dagens ruteplan er førende. Tiltakene skal legge til rette for innfasingen av nye tog i 2021, og vil for flere stasjoner være av midlertidig art fram til større tiltak kan gjennomføres.

For syv stasjoner vil arbeidene føre til permanente endringer. Dette gjelder Lundamo, Skansen, Ranheim, Vikhammer, Åsen, Røstad og Røra.

På stasjonene Ranheim, Åsen, Røstad og Røra er det dårlige grunnforhold, og derfor har Norconsult beskrevet å bruke Glasopor for å utvide og bygge opp plattformene. Glasopor benyttes under plattformdekket. Farbu & Gausen vil, i samarbeid med Hernes Transport, levere Glasopor til alle nevnte stasjoner, med unntak av Ranheim som vil bli levert av Trym Bygg og Anlegg.

Farbu & Gausen
Farbu & Gausen gjennomfører arbeid på Røra stasjon

Glasopor består av 20% glass og 80% luft med en løs bulkvekt på 180kg/m³, og muliggjør bygging på dårlige grunnforhold med stor reduksjon på jordtrykket sammenlignet med tradisjonelle masser.

Plattformlengden er satt til 120 meter slik at alle dørene på de nye togene kan brukes. Høyden på plattformen er 76 centimeter, og bredden er fire meter. Noen unntak kan gis dersom eksisterende bygg står nært. Universell utforming av stasjonene er selvsagt obligatorisk.

Kilder: Bane NOR, Jernbanedirektoratet, TU.no

Motta nyheter om bruksområder for Glasopor