Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Grøntareal og grønne tak i fokus

22 . 10 . 2018

Grøntarealer og grønne tak er et satsningsområde når de største boligprosjektene utvikles. Det har skjedde en enorm bevisstgjøring på dette, mener de som legger ut grønne lunger.