Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Peler gjennom Glasopor – ny tidsbesparende metode

31 . 08 . 2018

Nytt skolebygg i Namdalseid bygges på utfordrende grunnforhold. Entreprenør foreslo ny metode med peler, som har redusert byggeprosessen med tre uker.