Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Bruk av Glasopor kan gi støtte fra Enova

7 . 05 . 2018

Enova vil premiere de som bruker innovative og klimavennlige byggevarer. – Bevisst materialbruk skal lønne seg, sier utviklingsdirektøren i Enova.