Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

E16 endret alt

13 . 06 . 2018

Den gigantiske bestillingen til ny E16 mellom Slomarka og Kongsvinger i 2012 endte med å bli Norges største pilotprosjekt på telesikring og et vendepunkt for Glasopor.