Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Telehiv raserer veiene – Glasopor er løsningen

Telehiv på norske veier er problematisk for lastebilsjåfører – Lastebileier-Forbundet maner til et løft for bedre frostsikring av norske veier.

Statens vegvesen ruller snart ut asfaltmaskiner over hele landet – og i vårukene i 2018 ble det vedlikeholdt vei for 2,7 milliarder kroner. På mange strekninger er dette en kortsiktig løsning, mener Roar Melum, som er regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund.

– Det er dårlig samfunnsøkonomi, mener jeg. Det å kjøre ut store asfaltmengder på en allerede dårlig vei.

Statens vegvesen skriver på sine nettsider at det skal legges 3100 km med asfalt de neste månedene – og pengepottene er fordelt med at 0,9 milliarder går til vedlikehold av riksveiene, mens fylkesveinettet får en oppløftning på 1,8 milliarder kroner (Tall fra 2018).

VIDEO: Vi tok med oss politikerne på kjøretur for å kjenne problemet på kroppen.

Nysgjerrig på fordelene til Glasopor?

Kampen mot telehiv

– Jeg mener at med dagens kunnskap og løsninger er det fullt mulig å sikre veiene mot frostskader. Det finnes i hvert fall produkter og konsepter som bidrar til at vi kan få bedre veier her i landet. Det er ikke noe poeng å bruke penger på en råtten veikropp, og legge ny asfalt på en vei som allerede er ødelagt, sier Melum.

Roar Melum representer flere tusen yrkessjåfører som er avhengig av kjørbare veier for sine lastebiler.

– Glasopor er en av løsningene på disse utfordringene, mener Tore Bye, som er salgssjef i Glasopor.

Han erfarer at flere veistrekninger blir utbedret med bruk av skumglasset. Bye forklarer det med at Glasopor er et isolerende materiale som forhindrer tele å nå ned til telefarlige masser, der det kan samles islinser og dermed danne telehiv.

– Glasopor vil stanse telehiv, sier han.

Les hvordan Glasopor bekjemper telehiv 

Trond Holtvedt er prosjektleder for drift i Statens vegvesen i Akershus, og beskriver prosessen med hvordan de skal vedlikeholde veinettet som en kost-nytte-analyse:

– Det er en forskjell på en gammel vei, som ikke trafikkeres så mye, kontra hvordan vi bygger nye veier etter dagens forskrifter og håndbøker. Det er et kostnadsspørsmål, forklarer han.

Telehiv på norske veier fører til at lastebilsjåfører gruer seg til å kjøre. – Glasopor bekjemper telehiv, sier salgssjefen i Glasopor.

Mye gammel vei med telehiv

– Det er mange gamle veier i Norge og disse hadde ikke blitt bygd slik i dag. Det koster mye penger å bygge nye veier, og det er en ulempe at de gamle veiene har blitt rammet av telehiv og har ødeleggelser, sier prosjektlederen i Statens vegvesen.

Diskusjonen internt hos Statens vegvesen blir da hvordan de skal vedlikeholde disse veiene.

– Vi er nødt til å leve med dette i et relativt stort omfang, sier Holtvedt. Han forklarer at Statens vegvesen gjør en del ting med å bøte på telehivet:

– Vi lapper veier og pynter på det så godt vi kan. Vi lager grøfter, graver ut og bytter masser på enkelte strekninger, slik at vannet kan komme ut. Noen veier må det gjøres mer omfattende arbeid, med ny forsterkning av fundamentet med frostsikring, før det kan legges ny asfalt.

Det er for tidlig å si hvordan årets vinter har preget veiene sammenlignet med tidligere vintre, forklarer Holtvedt. Først må telehivet trekke seg tilbake før de ser omfanget av skadene.

Telehiv på norske veier fører til at lastebilsjåfører gruer seg til å kjøre. – Glasopor bekjemper telehiv, sier salgssjefen i Glasopor.

Telehiv gir engstelige yrkessjåfører

Vi opplever det samme hvert eneste år, og det er i perioden nå at mange gruer seg for å jobbe. Tiden fra mars og til langt ut i mai, sier Melum.

Han snakker med sjåfører som forklarer at de dårlige veiene er en sterk stressfaktor for om de kan utføre jobbe sin skikkelig. Sjåfører som forklarer at de sliter med å følge den oppsatte ruten sin, og er urolige om de rekke fram med lasten i tide.

– Det er veier det rett og slett ikke er forsvarlig å kjøre på.

LES OGSÅ: Veien som er bygget på 10 meter høy vegg av Glasopor

Asfaltsesongen hos Statens vegvesen starter i mai og på deres nettsider er det oversikt over hvilke veistrekninger som asfalteres de neste månedene.

(Kilder: Statens vegvesen, NRK)