Om oss

Om oss

Siden den spede starten i 2002 har Glasopor vokst seg fra en liten gründerbedrift til markedsledende millionbutikk med miljø og bærekraft i fokus.

Siden den spede starten i 2002 har Glasopor vokst seg fra en liten gründerbedrift til markedsledende millionbutikk med miljø og bærekraft i fokus.

Det norske industrieventyret Glasopor begynte i den lille bygda Skjåk i Gudbrandsdalen. Etter mange år i jobben hadde byggmester Svein G. Lund begynt å slite med ryggen, og han begynte å tenke på å finne på noe nytt. I 2002 sluttet han i byggebransjen og startet opp den første Glasopor-fabrikken i hjembygda si.

Glasopor er et premium lettfyllings- og isolasjonsmateriale som lages av resirkulert emballasjeglass. Tidligere utgjorde det mest nedknuste glasset som leveres til gjenvinning et problem, fordi det ikke er mulig å bruke til å produsere ny glassemballasje. Med utviklingen av Glasopor kunne dette materialet i stedet komme til nytte, og samtidig løse problematiske byggeprosjekter.

De unike egenskapene til Glasopor gjør det spesielt godt egnet for det norske markedet, med vanskelige grunnforhold og røft klima med store temperatursvingninger. For å overbevise byggebransjen om at Glasopor var veien å gå, reiste Lund selv i begynnelsen rundt til byggeplasser både fjernt og nært og demonstrerte materialet i praksis. Det første året hadde den lille bedriften åtte ansatte og omsatte for 600 000 kroner.

I 2006 kjøpte Norsk Glassgjenvinning, som har kontrakt med alle landets kommuner om innsamling av glass- og metallemballasje, seg inn som investor i Glasopor. I 2012 tok de over hele virksomheten, og ekspanderte samme år med en fabrikk nummer to. Denne ligger i Onsøy utenfor Fredrikstad, direkte tilknyttet gjenvinningsanlegget der innsamlet glassavfall fra hele landet samles.

I dag omsetter selskapet for 100 millioner kroner i året, har over 30 ansatte, og sysselsetter enda flere indirekte gjennom blant annet transport. Miljøfokuset er fortsatt en integrert del av Glasopor, og i fjor kuttet fabrikken i Skjåk CO2-utslippene helt og reduserte den samlede energibruken sin med 30 prosent ved å bytte ut de gassdrevne smelteovnene og gå over til «kortreist» strøm.

Overordnet politikk

Glasopor AS er ISO-sertifisert og forplikter seg til å gjøre løpende forbedringer i systemer og prosesser for Kvalitetsstyring, Miljøstyring, Arbeidsmiljøstyring og Energiledelse, samt å etterleve egne og myndighetspålagte krav. Bedriften forplikter seg til å sikre tilgang til de ressurser og den informasjon som er nødvendig for å nå mål og delmål innenfor alle 4 områder.

Hils på Glasopor-gjengen!

Tore Bye, Salgssjef

Tore jobber som salgssjef i Glasopor. Om du har spørsmål om praktisk bruk av Glasopor, er det ham du skal ha tak i. Han er utdannet innen byggteknikk og har 20 års erfaring på leverandørsiden innen salg, prosjektledelse og teknisk rådgivning – de siste seks av dem i Glasopor.
Tore har en brennende interesse for bygg- og anleggsfag, og har klokkertro på Glasopor som en utfordrer til mer etablerte løsninger og som byggematerialet for fremtiden. Han er glad i mennesker, og liker å finne frem til de riktige løsningene for hvert enkelt prosjekt sammen med kundene sine.

Rune Skarstad, Regionsjef

Rune er regionsjef i Glasopor, og kan hjelpe deg om du ønsker mer informasjon om Glasopors egenskaper. Han er utdannet byggingeniør med tilleggsutdanning innen økonomi og markedsføring. I tillegg til mange års erfaring fra prosjektsalg har Rune også jobbet 10 år i entreprenørbransjen.
Rune har jobbet i Glasopor siden mars 2012. Han har en «passion» for salg og markedsføring, og brenner for å gjøre kundene sine lykkeligere gjennom bedre, enklere og mer lønnsomme prosjekter! Av øvrige egenskaper Rune besitter, vil han gjerne trekke frem sin gode sans for humor og sin kledelige beskjedenhet.

Kim Karlsen, Logistikk og salg

Kim er logistikk- og salgskoordinator i Glasopor. Det innebærer at han sørger at du får levering til rett tid og sted. Ved siden av jobben tar Kim en utdanning innenfor økonomi og administrasjon på deltid. Han har syv års fartstid som konsulent for et IT-firma med fokus på logistikkløsninger for IT-systemer.
Kim søkte seg til Glasopor i august 2015, drevet av en interesse for planlegging og prosjektstyring, og synes det er spennende å være med og bidra til store og små samferdselsprosjekter. Han har dessuten et personlig engasjement for miljøet, og synes det er fint å kunne jobbe med et produkt med så sterk miljøprofil.

Jens Rygh de Flon, Prosjektingeniør

Jens hjelper deg dersom du har spørsmål rundt anvendelse av Glasopor og produktets egenskaper. Han er ny i rollen som prosjektingeniør og som en del av salgsavdelingen, men ikke i
selskapet. Han har jobbet i Sirkels gjenvinningsanlegg og ved Glasopors produksjonsanlegg i Onsøy ved siden av studiene.

Jens har en ingeniørgrad innen industriell design, og er i tillegg igang med en byggingeniørgrad. Han er personlig opptatt av grønne alternativer og av å møte mennesker på en god måte.

Jens er en stolt Glasopormedarbeider fordi selskapet representerer bærekraft og fordi produktet i seg selv er en innovasjon.