Lav vekt

Lav vekt

Produktet består av 20 % glass og 80 % luft. Med en løs bulkvekt på 180 kg/m³ er Glaospor det letteste granulære byggematerialet på markedet.

Glasopor skumglass består av 20 % glass og 80 % luft og veier kun 180 kg/m³ i løs bulk. Den lave vekten gjør at Glasopor kan leveres i store volum og er lett å håndtere.
Velger man Glasopor som byggemateriale bak støttemur, landkar, ringmur med mer, reduserer man jordtrykket med ca. 90 % sammenlignet med bruk av tradisjonelle masser. Det er Glasopors lave vekt og høye friksjon som gir lavt jordtrykk.
Man reduserer også jordtrykket med ca. 50 % sammenlignet med andre granulære materialer. Redusert jordtrykk påvirker dimensjonene til konstruksjonen og avstanden mellom veggens avstivninger, noe som kan medføre betydelige besparelser for prosjektet.

Relevante bruksområder

Veg, Kompensert fundamentering, Grønne tak

Relevant dokumentasjon

Miljødokumentasjon, tekniske spesifikasjoner

Relevante prosjekter